Θεοφάνεια στην Καρπασία...

Feb 10, 2018 by

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ Οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές, οι Κοινοτικές...

read more

27/06/2017 Τελετή Αποφοίτησης ...

Jan 12, 2018 by

Την Τρίτη (27/06/2017) έγινε στο Σχολείο Ριζοκαρπάσου η τελετή αποφοίτησης ....

read more