Απολυτίκιο και Κοντάκιο Αποστό...

Nov 30, 2016 by

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος  Καὶ τοῦ...

read more

Ταξίδι στις Γεύσεις...

Nov 30, 2016 by

Ταξίδι στις γεύσεις της κοινότητας μας Σήμερα στο ΡΙΚ1, η ώρα 6:30, στην...

read more

Εκκλησιασμός στον Απόστολο Ανδ...

Nov 26, 2016 by

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι ο εσπερινός στην...

read more

Ριζοκάρπασον Κοινοτικές Εκλογέ...

Nov 24, 2016 by

Υποψήφιοι Κοινοτικών Εκλογών Ριζοκαπάσου  Χωρίς ανθυποψήφιους και...

read more

Ριζοκάρπασον Κοινοτικές Εκλογέ...

Nov 24, 2016 by

Υποψήφιοι Κοινοτικών Εκλογών Ριζοκαπάσου  Χωρίς ανθυποψήφιους και...

read more