Εκκλησιασμός Άγιος Συνέσιος 20...

May 31, 2017 by

  Στιγμιότυπα από το εκκλησιασμό στη Κατεχόμενη Κοινότητα του...

read more

Συνέσιος , ο πολιούχος Άγιος ...

May 31, 2017 by

Συνέσιε, σύνεσιν δός μοι θείαν, ἵνα ὑμνῶ σε ὡς λειτουργὸν Κυρίου.  ...

read more

Συνεστίαση Ριζοκαρπασιτών 2017...

May 31, 2017 by

Συνεστίαση Ριζοκαρπασιτών    Και κάτι από τα παλιά, πάμε πίσω στο 1984...

read more