Το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα μετά την αναστήλωση η τωρινή όψη του ναού πριν την τελική παράδοση

Oct 29, 2016 by

 Το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα μετά την αναστήλωση η τωρινή όψη του ναού πριν την τελική παράδοση

 

Έτσι έγινε το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα μετά την αναστήλωση (pics)


 Σχεδόν όλα είναι έτοιμα για την παράδοση του Μοναστηριού του  Αποστόλου Ανδρέα τα έργα  έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και η παράδοση της Μονής θα γίνεις στις 7 Νοεμβρίου  σε ειδική τελετή με τη παρουσία δημοσιογράφων.
Η αναστήλωση της Μονής πραγματοποιείται σε συνεργασία με τo UNDP  Participation for Future, με χρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή Αποστόλου Ανδρέα , από την εκκκλησίας της Κύπρου και το ΕΦΚΑΒ.

Οι εργασίες κατακυρώθηκαν από τα Ηνωμένα Εθνη σε μια κοινοπραξία η οποία αποτελείται από Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή εταιρεία.

Το παρεκκλήσιο του 15ου αιώνα θα επιδιορθωθεί στην δεύτερη φάση της αναστήλωσης του Μοναστηριού.

Related Posts

Tags

Share This