Παπά Ιωάννης Νικόλα Διάκου (1827 – 1909)

Jan 12, 2018 by

 Παπά Ιωάννης Νικόλα Διάκου (1827 – 1909)

Ο παπά Ιωάννης Νικόλα Διάκου καταγόμενος από το Ριζοκάρπασον είναι ο ιδρυτής και πρώτος οικονόμος του σημερινού Μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα.

Ο παπά Ιωάννης εργάσθηκε σκληρά για  την ανέγερση του νέου ναού από το 1855 και κατόρθωσε με ζητεία-εράνους να συγκεντρώσει οικονομική βοήθεια από τους πιστούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, «φέρων μαζί του μια βαρύτιμη παλαιά Εικόνα του Αγίου». (Τσικνοπούλλου, σ. 25)

Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Α’ (1854-1865)  έθεσε το όλο έργο της ανέγερσης του ναού κάτω από την πνευματική του εποπτεία.Ο ιερέας εργάστηκε με ζήλο και  αφοσίωση για το φημισμένο Μοναστήρι και όταν πέθανε στις 4 Ιουλίου 1909, σε ηλικία 82 χρόνων, οι συμπατριώτες του τον έθαψαν έξω από την παλαιά Εκκλησία, όπου αργότερα στήθηκε και η μαρμάρινη προτομή του.

Για το  παπά Ιωάννη γράφει ο ιστορικός Φραγκούδης :

«Ο την Μονήν διευθύνων Οικονόμος είναι σπάνιος τύπος ιερέως. Μόνος επιστατεί εις την καλλιέργειαν των κτημάτων, εις την είσπραξιν των εισοδημάτων, αυτός ενήργησε συνδρομάς διά την ανέγερσιν της Μονής, τα εισοδήματα της οποίας χρησιμοποιεί εις διατήρησιν Σχολείου αρρένων και θηλέων εν Ριζοκαρπάσω, εις φιλοξενίαν και εις διάφορα άλλα καλά διά την επαρχίαν, ής είναι ο δικαστής, ο αγαθός άγγελος. Τοιούτων ιερέων χρήζουσιν αληθώς όλα τα χωριά». (Τσικνοπούλλου, σ. 26)

 

Related Posts

Tags

Share This