ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΣΠΗ

Oct 12, 2019 by

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΣΠΗ 

Τα Κοινοτικά Συμβούλια Ριζοκαρπάσου σε συνεργασία με το Σωματείο το Ριζοκάρπασον και την οικογένεια του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα Παναγιώτη Κάσπη προσκαλούν όλους όσοι επιθυμείτε να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την μνήμη του.