ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ονομαστικός Κατάλογος Μελών Συμβουλίου Νεολαίας 

Βασιλική Σιαλή, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, 99694589
Λουκία Κοτσιεκκά , Τηλέφωνο Επικοινωνίας , 97811860.
Ιωάννα Αλεξάνδρου  , Τηλέφωνο Επικοινωνίας , 99169501.