ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΤΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ”

Ονομαστικός Κατάλογος Μελών Σωματείου το Ριζοκάρπασον

 

Πρόεδρος: Παντελής Πίτρακκος, Τηλέφωνο επικοινωνίας, 99412986-25738389  ,Φαξ 25738386.

Αντιπρόεδρος: Γιάγκος Δημητρίου,Τηλέφωνο επικοινωνίας ,25382288- 9937639.

Γραμματέας: Λουκής Ανδρέου,Τηλέφωνο επικοινωνίας,25388791-99416004,Φαξ 25733803.

Ταμίας: Σάββας Ζαρβός,Τηλέφωνο επικοινωνίας22437631-99626576,Φάξ 22887510.

Ταμίας: Βασιλική Σιαλή,Τηλέφωνο επικοινωνίας 99694589.

Γενικός Οργανωτικός: Αντώνης Παλούγκος, Τηλέφωνο επικοινωνίας, 99531928.

Γενικός Οργανωτικός: Ιωάννα Αλεξάνδρου, Τηλέφωνο επικοινωνίας , 99169501.

Μέλος: Μιχάλης Μ. Παντελή,Τηλέφωνο επικοινωνίας,25345928-99636919.

Μέλος: Ανδρέας Χρονίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας , 99523934.

Μέλος: Αννα Σιαλή -Ερωτοκρίτου,Τηλέφωνο επικοινωνίας , 99472144.

Μέλος: Αντρούλλα Πίτρακκου- Χάρπα,Τηλέφωνο επικοινωνίας , 99587573.

Μέλος: Χριστόδουλος Πίτρακκος,Τηλέφωνο επικοινωνίας ,25722411-99645773.

Μέλος: Μαρία Ξενίδη,Τηλέφωνο επικοινωνίας , 22762255-99383080.

Μέλος: Ανδρέας Μηνάς,Τηλέφωνο επικοινωνίας , 99389231.

Μέλος: Σωτήρης Χάρπας,Τηλέφωνο επικοινωνίας , 24360555  -9648555,Φαξ 24662239.

Μέλος: Ζαχαρίας Τζιαούρης,Τηλέφωνο επικοινωνίας,25567350 -96885508.

Μέλος: Χριστάκης Ραουνά,Τηλέφωνο επικοινωνίας,99682303.