ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ

Ονομαστικός Κατάλογος Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής

Πρόεδρος:Πρεσβύτερος Παπα-Ζαχαρίας Γεωργίου,εγκλωβισμένος.

Γραμματέας: Παντελής Πίτρακκος, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,99412986.

Ταμίας: Σάββας Ζαρβός, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,99626576.

Μέλη:

  1. Λευτέρης Κοτσιεκκάς, εγκλωβισμένος,
  2. Αντώνης Παλούγκος,Τηλέφωνο Επικοινωνίας,99531928.
  3. Αντρέας Φαλάς, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,99461126.

Σύμβουλος Επιτροπής: Γιώργος Χριστοδούλου, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, 99318439.