ΛΑΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΑΡΙΔΕΣ (ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ

Posted by on Jan 5, 2018 in ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ | 0 comments

Χριστόδουλος Πτωχόπουλλος (Λαϊκός ποιητής)

Από το Ριζοκάρπασον εβάλασιν ιδέαν
δια να κτίσουν εκκλησιάν του Αποστόλ’ Ανδρέα.
Να κτίσουν μιαν εκκλησιάν τ’ Αγίου στ’ όνομάν του.
που πάνω πουν’ ο σπήλαιος πον το αγίασμάν του.
Δυο ανθρώποι εμπιστοί, που μέσα στο Καρπάσι
φέρνουν έναν πρωτόμαστρον να την ισχεδιάσει.
Που ‘ταν η τέχνη του πολλή κι η ιδέα του μεγάλη
αλλ’ όμως δεν ημπόρησεν το σχέδιον να βγάλει.
Το μέρος λέγει εν στενόν και δεν θα κατορθώσω
το σχέδιο της εκκλησιάς για να το τελειώσω.
Όταν η χάρις του Αγιού για να θαυματουργήσει
ευρέθηκεν ένας τυφλός που ‘λθεν να προσκυνήσει.
Λέγουσιν πως τους άκουσεν την ώραν που μιλούσαν
πως θα γινεί το σχέδιον κι εκεί εσυζητούσαν.
“Συγγνώμην” λέγει ο τυφλός “πέτε μου το κι εμένα
τα σχέδια που κάμνετε αν εν κανονισμένα.
Μην σας φανεί παράξενον πως ερωτώ, παιδιά μου,
γιατί ‘μουν μάστρος κι έκτιζα κι εγώ στα πρωτινά μου”.
Σαν του ‘πασιν το σχέδιον ευθύς το σχεδιάζει
και τότες ο πρωτόμαστρος βλέπει τον και θαυμάζει.
Τότες η χάρις του Αγιού και τον τυφλόν φωτίζει
του ‘δωκεν φως στα μάδκια του για να μπορεί να κτίζει (…)
Πολλοί ικτίζαν δωρεάν και άλλοι επουρκούσαν
άλλοι ψωμίν κι άλλοι νερόν επαίρναν κι εβοηθούσαν.
Όλον το Ριζοκάρπασον εν γένει βοηθήσαν
και την μεγάλην εκκλησιάν ‘πο μέρος τους εκτίσαν….

 

Παναής Πίτρακκος

Posted by on Jan 5, 2018 in ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ | 0 comments

Ο Παναής Πίτρακκος, γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασον , στις 16 Ιανουαρίου του 1906. Απεβίωσε τον Ιανουάριο του 1987 σε ηλικία 81 ετών.Ο Παναής ήταν το πρώτο παιδί της εφταμελής οικογένειας του Δημήτρη Πίτρακκου και της Κυριακούς Κουτσουκούτα.

Εν πο το Καρπάσιν το παππογεννικόν μου
τζιαι Παναής τζιαι Πίτρακκος εν το επίθετόν μου.
Έχω τζι΄αλλον επίθετον που με λαλούσιν Μάον, αμ΄έχω πέντισην πολλήν,
κτιμούν με νούσιμοι-πελλοί όποιον χωρκόν τζι΄αν πάω.