ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

Ελληνικό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.Ένας αιώνας από την ίδρυσή του, 1917-2017

Posted by on Apr 9, 2020 in NASA PATAPIOU, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ, ΝΕΑ | 0 comments

Ελληνικό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.Ένας αιώνας από την ίδρυσή του, 1917-2017

Ελληνικό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.Ένας αιώνας από την ίδρυσή του, 1917-2017

 

 

Πρόκειται για το μόνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ελληνικής παιδείας το οποίο λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί στην από το 1974 κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα βόρεια Κύπρο

Στη μνήμη του πατέρα μου

Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Πρόκειται για μια λαμπρή επέτειο εάν αναλογιστεί κάποιος ότι το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου είναι το μόνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ελληνικής παιδείας το οποίο λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί στην από το 1974 κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα βόρεια Κύπρο. Και στην επετειακή αυτή εκδήλωση δεν έχουμε παρά να ανατρέξουμε στο παρελθόν και πως η “τάλαινα και κεκαυμένη Κύπρος” υπό κατοχή για αιώνες και περικυκλωμένη και περίκλειστη από το Ισλάμ παρέμεινε ορθόδοξη και “Ελλάδος φθόγγον χέουσα”.

Τον 13ο αιώνα ο Γεώργιος ο Κύπριος, μετέπειτα Γρηγόριος οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αφού έμαθε τα πρώτα γράμματα στην πόλη των Καλλινικησέων, δηλαδή τη Λευκωσία, για να μορφωθεί περισσότερο αναγκάστηκε να μεταβεί στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, γιατί στην Κύπρο, όπως ο ίδιος αναφέρει: …η των διδασκάλων φωνή, αλλόθρους τις ούσα και νόθος… έτσι… ες τας εν Νικαία διατριβάς… όπου ες σοφών ανδρών αφθονίαν, τας παλαιάς Αθήνας οράν. Στα σπουδαστήρια της Νίκαιας, όπως ο ίδιος ομολογεί, είχε την αίσθηση ότι βρισκόταν στην αρχαία Αθήνα, κέντρο παιδείας και πολιτισμού.

Κατά τους χρόνους της Φραγκοκρατίας αναφέρεται η ύπαρξη σπουδαστηρίων αλλά μάλλον λατινικής παιδείας, ωστόσο νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν πρόσφατα στο φως μαρτυρούν την ύπαρξη ελληνικής σχολής, η οποία λειτουργούσε στη Λευκωσία κατά τα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας. Οι κοινότητες της Λευκωσίας και Αμμοχώστου καθώς και η μη θεσμοθετημένη κοινότητα της Κερύνειας, η οποία με εκπροσώπους της υπέβαλε στις βενετικές αρχές σχετικό αίτημα, είχαν εξασφαλίσει διορισμό διδασκάλων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ακόμη πιο σημαντική είδηση σχετικά με τη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων κατά τον 16ο αιώνα στην Κύπρο, μας έγινε γνωστή από τη διαθήκη του μεγαλοφεουδάρχη και κτήτορος του Αγίου Μάμαντος Μόρφου, Ευγένιου Συγκλητικού. Όπως ρητώς αναφέρεται στην εν λόγω πηγή του έτους 1538, λειτουργούσε ελληνική σχολή στον ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας (εσφαλμένως γνωστό ως Άγιο Νικόλαο), στη Λευκωσία, καθεδρικό ναό των ορθοδόξων επί Βενετοκρατίας. Στην Ελληνική Σχολή της Παναγίας της Οδηγήτριας (Scuola Greca de Sancta Odigitria) ο μεγαλοφεουδάρχης Ευγένιος Συγκλητικός, όπως διαβάζουμε στη διαθήκη του, κληροδοτούσε ετησίως και εις το διηνεκές δώδεκα δουκάτα. Μνεία για τα “σπουδάσια” στην Αμμόχωστο γίνεται και στο έργο του Νεοφύτου Ροδινού. Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο δούκας της Σαβοΐας υποσχόταν στον αρχιεπίσκοπο Κύπρου ότι θα απελευθέρωνε τη νήσο και μετά την προσάρτησή της μεταξύ άλλων δήλωνε ότι θα ίδρυε σχολεία. Στην πρωτεύουσα Λευκωσία ο δούκας διαβεβαίωνε με έγγραφο ότι θα ίδρυε ιεροσπουδαστήριον ή πανεπιστήμιον βασιλικόν, ονομαζόμενον Seminario Reggio, υπό τη διεύθυνση επισκόπου ή άλλου κληρικού.

Πού και πώς αλήθεια διδάσκονταν γράμματα στις κωμοπόλεις και στα χωριά, πώς κρατήθηκε άσβεστη η γνώση και η γραφή της ελληνικής γλώσσας… Ασφαλώς στα μοναστήρια και στις εκκλησίες, εκεί όπου για ολόκληρους αιώνες όλο και κάποιος μοναχός ή παπα-δάσκαλος δίδασκε στους υπόδουλους Κυπρίους τη γραφή της γλώσσας τους. Τι να συνέβαινε στην κωμόπολή μας… Ο Ριζοκαρπασίτης μοναχός Ακάκιος φαίνεται με τον προαναφερόμενο τρόπο διδάχθηκε τα ελληνικά γράμματα στα τέλη του 17ου με αρχές του 18ου αιώνα. Είναι επίσης γνωστό ότι ήδη από το 1840 λειτουργούσε στο Ριζοκάρπασο σχολείο, ενώ στην Αμμόχωστο αναφέρεται ίδρυση αλληλοδιδακτικού γύρω στα 1850. Σπουδαίος διδάσκαλος 5 ή 6 χρόνια προ της αγγλικής κατοχής υπήρξε ο Ριζοκαρπασίτης Ζαχαρίας Κλωναρίδης, ο οποίος συνέχισε να διδάσκει έως το 1918 και πέθανε το 1920. Σπούδασε στη Λάρνακα και στην Αθήνα, γνώριζε τη Γαλλική και Ιταλική γλώσσα και εντυπωσίασε ακόμη και αυτόν τον Άγγλο υπεύθυνο του Γραφείου Παιδείας.

Ίδρυση Ανωτέρας Σχολής

Το ευτυχές έτος 1917 η εφημερίδα “Ελευθερία”, ημερομηνίας 22 Αυγούστου με τον τίτλο “Ανωτέρα Σχολή εν Ριζοκαρπάσω, τι επιδιώκει”, έφερε εις γνώση του κοινού τα εξής:

Η διαχειριστική Επιτροπή της εις την άκραν της Καρπασίας ιδρυμένης ιεράς Μονής του Αποστόλου Ανδρέου εν συνεδρία αυτής κατά την 29ην Ιουνίου 1917, εκπροσωπούσα και την γνώμην της κοινότητος Ριζοκαρπάσου απεφάσισε την ίδρυσιν εν Ριζοκαρπάσω ανωτέρας οκταταξίου Σχολής, ήτοι την προσθήκην δύο έτι τάξεων εις την υπάρχουσαν εκεί δημοτικήν σχολήν. Συνεπώς προς την απόφασιν ταύτην, οι εκ των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μονής κ.κ. Ζαχαρίας Ν. Γεωργάκη, Ζαχαρίας Π. Λαζαρίδης και Νικόλαος Βανέζης με επι κεφαλής τον πρόεδρον της Επιτροπής και οικονόμον Αποστόλου Ανδρέου οσιώτατον Κ. Ιωσήφ αφίχθησαν την παρελθούσαν Κυριακήν εις Λευκωσίαν και παραλαβόντες ως συνηγόρους τον Έλληνα επόπτην της Παιδείας κ. Α. Αράπην και τον διευθυντήν των γραφείων της Αρχιεπισκοπής κ. Κ. Μυριανθόπουλον, επεσκέφθησαν αυθημερόν την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπον, εν Κυθρέα περιοδεύοντα, εις ον και εξέθηκαν τα της αποφάσεώς των. Σύμφωνα με τις απόψεις όλων η υπό ίδρυση σχολή επεδίωκε διπλό σκοπό: πρώτον, τελειότερον καταρτισμόν εις την νεωτέραν γλώσσαν και εις τας αρχάς της αρχαίας γλώσσας και δεύτερον, πρακτική μόρφωση στους διαφόρους κλάδους της γεωργίας και στοιχειώδεις γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. Μετά υπεγράφη σχετικό πρακτικό από τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπείας της μονής Αποστόλου Ανδρέα, το οποίο επικύρωσε με την υπογραφή του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Γ΄). Τα έξοδα για την 7η και 8η τάξη θα βάρυναν το κονδύλι στον προϋπολογισμό της μονής. Σχολάρχης της ανωτέρας Σχολής Ριζοκαρπάσου διορίστηκε ο τέως επιθεωρητής Παιδείας Μιχαήλ Κούμας, με ετήσιο μισθό 80 λίρες. Επίσης θα καταβαλλόταν προσπάθεια ώστε να αποσπασθεί από το Τμήμα Γεωργίας ο κ. Φράγκος για τη διδασκαλία των γεωπονικών μαθημάτων και όπως το ίδιο τμήμα αναλάβει και μέρος της δαπάνης της Σχολής, αφού θα εξυπηρετούσε και γεωργικούς σκοπούς.

Στις 22 Σεπτεμβρίου του έτους 1917 έβλεπε το φως της δημοσιότητος η εξής ανακοίνωση: Ανωτέρα Πρακτική Σχολή, Εν Ριζοκαρπάσω. “Γνωστοποιείται ότι η λειτουργία της Πρακτικής Σχολής Αποστόλου Ανδρέου θα αρχίσει από της 18ης Σεπτεμβρίου 1917. Η Σχολή εγκαθιδρύεται εν Ριζοκαρπάσω και δέχεται μαθητάς αποφοίτους δημοτικών Σχολείων. Οι εξ άλλων χωρίων μαθηταί θα τυγχάνωσι πατρικής επιβλέψεως”. Η ίδρυση της Ανωτέρας Πρακτικής Σχολής Ριζοκαρπάσου το 1917 οφειλόταν, όπως μαρτυρείται, όχι μόνον στους φιλοπρόοδους κατοίκους της κωμοπόλεως αλλά κυρίως στην οικονομική στήριξη της ιεράς μονής του Πρωτοκλήτου. Οι εισπράξεις από τη θρησκευτική πανήγυρη του Αποστόλου Ανδρέα το 1917 ανέρχονταν στο ποσό των 2.500 λιρών. Από τις υπέρογκες εισπράξεις, των ετών εκείνων, όπως χαρακτηρίζονται σε εφημερίδα της εποχής, διορθώθηκε ο δρόμος από το Ριζοκάρπασο έως τη μονή και καταβάλλονταν οι δαπάνες για το εν Ριζοκαρπάσω ιδρυθέν Σχολαρχείον.

Το 1918 μία άλλη δημοσίευση μάς γνωστοποιεί περισσότερα για την Πρακτική Σχολή Ριζοκαρπάσου και για την ύπαρξη οικοτροφείου ώστε να διαμένουν οι μαθητές από τα γειτονικά χωριά. Ας μεταφερθούμε στο κλίμα της εποχής. Διαβάζουμε λοιπόν: “Δίδακτρα δωρεάν. Οικοτροφία δι’ εξωτερικούς μαθητάς οικονομικωτάτη και ευκολωτάτη. Πλήρης καταρτισμός προσωπικού της Σχολής. Πρόγραμμα ωφελιμώτατον, περιλαμβάνον αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν συμφώνως προς το πρόγραμμα του Παγκυπρίου Γυμνασίου, αγγλικά υπό λίαν καταλλήλου διδασκάλου, στοιχεία απλογραφίας (δηλαδή Λογιστικής), πρακτικάς γνώσεις κ.λπ. Έκαστος γονεύς ή κηδεμών ας αναλογισθή τας ωφελείας, τας οποίας παρέχει μία τοιαύτη σχολή και ας σπεύσει να επωφεληθή της αρίστης αυτής ευκαιρίας αποστέλλων με πλήρη εμπιστοσύνη το τέκνον του εις την εν λόγω σχολήν. Διά πλειοτέρας πληροφορίας απευθυντέον κ. Σ. Φαλάν, πρόεδρον Σχολικής Επιτροπείας”.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτό το ίδιο έτος λειτούργησε και το Ανώτερο Εκπαιδευτήριο Αμμοχώστου και ίσως μάλιστα η απόφαση για την ίδρυση της Πρακτικής Σχολής Ριζοκαρπάσου φαίνεται να είχε προηγηθεί. Μεταξύ των δεκατριών πρώτων μαθητών της εν λόγω σχολής σημειώνω τον αείμνηστο πατέρα μου, Πατάπιο Χριστοδούλου, εκπαιδευτικό και λόγιο, που υπηρέτησε στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο ως διευθυντής και πέθανε στη γενέτειρά του εγκλωβισμένος, τον χημικό Ζαχαρία Φαλά, τον φαρμακοποιό Ιωάννη Βούρο και τον διδάσκαλο Ζαχαρία Τζιαούρη.
Η Ανωτέρα Πρακτική Σχολή Ριζοκαρπάσου γίνεται στη συνέχεια Ανωτέρα Σχολή Ριζοκαρπάσου, Ελληνική Πρακτική Σχολή Ριζοκαρπάσου, Ανωτέρα Σχολή Ριζοκαρπάσου, Ελληνικόν Γυμνάσιον Ριζοκαρπάσου και τέλος Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Έως την οικοδόμηση του κτηρίου το οποίο στέγαζε το Γυμνάσιο μέχρι την τουρκική εισβολή, αλληλοδιαδόχως το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου στεγάστηκε στην οικία του Παναγή Πεκλιβανά, σε οίκημα του Αγίου Συνεσίου, σε οίκημα του Αγίου Γεωργίου και σε κτήριο του Αποστόλου Ανδρέα, κοντά στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου φοίτησαν κατά καιρούς μαθητές από τη γειτονική κωμόπολη Αιγιαλούσα, τον Άγιο Ανδρόνικο, τον Δαυλό, την Κώμη Κεπήρ και το Γεράνι καθώς επίσης και αρκετοί Τούρκοι από τη γειτονική Γαληνόπωρνη. Θα ήταν παράλειψη εάν δεν μνημονεύαμε σε αυτό το κείμενό μας για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου τους αείμνηστους Ζαχαρία Κουλία, γυμνασιάρχη, με τη μειλίχια μορφή, καθώς επίσης και τον ακάματο καθηγητή Παντελή Ταουσιάνη, στυλοβάτες του καρπασιακού εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος.

Στις 27 Ιουνίου 2017 το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου ετοιμάζεται για την τελική γιορτή αποφοίτησης και όλοι στρέφουμε το βλέμμα πίσω στο έτος 1917, δηλαδή, πριν από εκατό χρόνια, όταν δεκατρείς Ριζοκαρπασίτες μαθητές δρασκέλιζαν για πρώτη φορά το κατώφλι της νεοϊδρυθείσας Ανωτέρας Πρακτικής Σχολής Ριζοκαρπάσου, η οποία φέρει σήμερα το τιμημένο όνομα Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. (Εκεί, ποιητική αδεία, αντίκρισα και τον δωδεκαετή πατέρα μου, ο οποίος ασφαλώς τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι πολυκύμαντο βίο και τι τέλος του επεφύλασσε η μητριά ζωή).

Χάρη στην αντίσταση των κατοίκων της ακριτικής κωμοπόλεως, της μαθητιώσας νεολαίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού κρατήθηκε άσβεστη η φλόγα της Ελληνικής Παιδείας στο πνευματικό αυτό φυτώριο, το οποίο συμπληρώνει φέτος εκατό χρόνια ζωής!

 

Πρώτη Δημοσίευση: Εφημερίδα Πολίτης 

Ελληνικό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου|Ένας αιώνας από την ίδρυσή του, 1917-2017

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

Posted by on Oct 12, 2019 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ, ΝΕΑ | 0 comments

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

Τελέστηκε την Πέμπτη 3.10.2019 στα κατεχόμενα εκπαιδευτηρια μας από τον Επίσκοπο Καρπασιας ο καθιερωμένος Αγιασμός .
Κατα την σχολική χρόνια 2019 – 2020 θα φοιτήσουν στα σχολεία μας 45 μαθητές:
16 Νηπιαγωγείο
14 Δημοτικό
15 Εξατάξιο Γυμνάσιο.
Ευχομαστε σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Ριζοκάρπασο: Απέρριψε ξανά εκπαιδευτικούς το ψευδοκράτος

Posted by on Oct 12, 2019 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ, ΝΕΑ | 0 comments

Ριζοκάρπασο: Απέρριψε ξανά εκπαιδευτικούς το ψευδοκράτος
Ριζοκάρπασο: Απέρριψε ξανά εκπαιδευτικούς το ψευδοκράτος

Για τα ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους για την αξιολόγηση του προγράμματος επανεγκατάστασης στα κατεχόμενα χωριά της Κύπρου και για τα νέα κίνητρα επανεγκατάστασης νέων ζευγαριών στις κατεχόμενες περιοχές, ενημερώθηκε σε σημερινή συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου είπε ότι ενημέρωσε την Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής ότι και φέτος, δυστυχώς, οι κατοχικές αρχές έχουν επαναλάβει την ίδια τακτική «όσον αφορά τον κατάλογο των εκπαιδευτικών που έχουμε αποστείλει για να διδάξουν στα σχολεία μας στο Ριζοκάρπασο».

«Είχαμε και φέτος από τον κατάλογο δύο περιπτώσεις που έχουν απορριφθεί και μια άλλη περίπτωση από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επισκέφθηκα πρόσφατα τα σχολεία και νομίζω, μέσα σε δύσκολες συνθήκες ασφαλώς, προσπαθούμε να παρέχουμε ποιοτική παιδεία στα παιδιά εκεί. Έχουμε τώρα γύρω στα 45 παιδιά, νηπιαγωγείο, δημοτικό και Γυμνάσιο-Λύκειο και όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις παρά τις δύσκολες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Απογευματινές δραστηριότητες για το Ριζοκάρπασο

Όσον αφορά το σχέδιο επανεγκατάστασης νεαρών ζευγαριών στα χωριά όπου διαβιούν εγκλωβισμένοι, ο κ. Φωτίου είπε ότι αυτό το σχέδιο είναι ήδη σε ισχύ «και καταρχήν παραχωρείται σε νέα ζευγάρια μέχρι 45 χρόνων και έχει διάφορες πρόνοιες όπως βοήθεια για σκοπούς στέγασης της οικογένειας ή του ζευγαριού, από 10 μέχρι 15 χιλιάδες, αναλόγως το αν έχει παιδιά ή όχι, θα δίνεται μια βοήθεια γύρω στις 2 χιλιάδες για αγορά οικοσυσκευών και άλλων άμεσων αναγκών και μια άλλη εφάπαξ βοήθεια που θα καταβάλλεται στις οικογένειες μόλις εγκατασταθούν εκεί για επαγγελματική αποκατάσταση».

«Στόχος, ασφαλώς, του σχεδίου είναι να προσελκύσουμε νεαρά ζευγάρια, ιδιαίτερα όσον αφορά τα χωριά μας στην Καρπασία , γιατί εκεί αντιλαμβάνεστε υπάρχει σχολείο και θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το σχολείο. Θέλουμε να παραμείνει δυνατό, να λειτουργεί σωστά και ασφαλώς, προϋποθέτει ότι πρέπει να έχουμε μαθητές. Υπάρχουν κάποιες αιτήσεις, οι οποίες ήδη έχουν υποβληθεί αυτές τις μέρες. Αναμένουμε περισσότερες και ευχή όλων είναι να αιτηθούν όσο περισσότεροι συμπατριώτες μας για επανεγκατάσταση», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί «το σχέδιο επιδιόρθωσης κατοικιών των εγκλωβισμένων μας και αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα νέο σχέδιο, που θα αφορά και τα νέα ζευγάρια των εγκλωβισμένων μας, τα οποία ήδη διαβιούν εκεί για να δοθεί μια περαιτέρω βοήθεια, ώστε να στηριχθούν αυτές τις δύσκολες μέρες».

«Ασφαλώς και υπάρχουν προβλήματα. Όταν υπάρχει κατοχή, υπάρχουν προβλήματα και αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε κάποτε να τα επιλύουμε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γιατί αντιλαμβάνεστε συζητώντας τα μπορεί να δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα στους εγκλωβισμένους μας. Γι΄ αυτό προβλήματα, τα οποία επιβάλλεται άμεση εμπλοκή των υπηρεσιών γίνεται, όπως είχαμε και με το διορισμό του νοσοκόμου, γιατί ήταν ένας θεσμός που θέλουμε και λειτουργεί με επιτυχία στην Καρπασία, και θέλουμε τώρα να ξεκινήσει και στα Μαρωνίτικα χωριά», πρόσθεσε.

Ο κ. Φωτίου έστειλε το μήνυμα ότι «μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που έχουμε, στηρίζουμε τους εγκλωβισμένους μας, στηρίζουμε τα νέα ζευγάρια».

«Θέλουμε να παραμείνουν στα χωριά τους και πάνω απ΄ όλα θέλουμε τα σχολεία μας να λειτουργούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν σωστά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα ιστορικό σχολείο όπως είναι αυτό του Ριζοκαρπάσου, πρέπει να λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο και ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους περιορισμούς που έχουμε», ανέφερε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Φωτίου είπε ότι καταρχήν στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το σχέδιο, αιτήσεις που έχουν γίνει πριν από ένα χρονικό διάστημα, θα χρειαστεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης, όμως ο χρόνος θα μετρά.

«Άρα, αυτές οι αιτήσεις θα επανεξεταστούν στη βάση του νέου σχεδίου για να δοθούν τα κίνητρα. Έχουμε μέχρι τώρα αιτήσεις που εκκρεμούν, γύρω στις 100 και αντιλαμβάνεστε ότι οι περισσότερες είναι και λόγω απόστασης στα Μαρωνίτικα χωριά. Είχαμε πρόσφατα το ενδιαφέρον από συγκεκριμένη οικογένεια με έξι παιδιά, που όταν πάνε εκεί θα είναι παιδιά ηλικιών που πρέπει να είναι σε σχολείο», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου για την παροχή των επιδομάτων, ο κ. Φωτίου είπε ότι αυτό αφορά το δεύτερο σχέδιο που έχει εγκριθεί και είναι ακριβώς τρόποι ελέγχου κατά πόσο αυτά τα επιδόματα δίνονται εκεί που πρέπει και κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, τηρούνται σωστά.

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφύγων

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, σε δηλώσεις της είπε ότι συζήτησαν ξανά τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και αναφέρθηκε στη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για επανεγκατάσταση.

«Μία οικογένεια επανεγκατασταθέντων πρέπει να μείνει ένα τουλάχιστον χρόνο και μετά να ξεκινήσει η εξέταση της αίτησης της . Δυστυχώς, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και τον ένα χρόνο. Άρα, συνολικά κάποιος πρέπει να μείνει σχεδόν 2 χρόνια  για να μπορέσει να επωφεληθεί της όποιας στήριξης και των όποιων δικαιωμάτων έχουν οι επανεγκατασταθέντες», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχουν γύρω στις 150 αιτήσεις που εκκρεμούν, εκ των οποίων οι 20 από αυτές είναι αιτήσεις για την περιοχή του Ριζοκαρπάσου και Αγίας Τριάδας.

«Θα επιμείνουμε και θα δούμε με ποιους τρόπους θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες γιατί μπορεί να επικαλούνται ότι κάποιος που έκανε αίτηση μπορεί τώρα να έρθει να την επαναλάβει, όμως αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές δεν είναι εύκολο, που κυρίως είναι και μεγάλης ηλικίας, να ξανά έρθουν στις ελεύθερες περιοχές και να προχωρήσουν σε νέες αιτήσεις και νέες διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Η κα. Κουκουμά είπε, επίσης, ότι ενώπιον της Επιτροπής αναφέρθηκε το θέμα του επιδόματος των εγκλωβισμένων που σήμερα είναι €371 και αυτό το ποσό έχει καθοριστεί από το 2007.

«Θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να είχε επαναξιολογηθεί το σχέδιο αυτό του επιδόματος και να τροποποιηθεί και σίγουρα να αυξηθεί», ανέφερε.

Όσον αφορά τα διάφορα στεγαστικά σχέδια και για τους επανεγκατασθέντες αλλά και για τους εγκλωβισμένους, η κα. Κουκουμά είπε ότι για όσους είναι σήμερα εγκλωβισμένοι έχουν παραχωρηθεί κάποιες χορηγίες, όμως υπάρχει ανάγκη στήριξης των οικογενειών που αποφάσισαν να επανεγκατασταθούν .

«Όπως είναι τα σχέδια σήμερα, δύσκολα κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει, όμως θεωρούμε ότι υπάρχει και μεγάλη ανάγκη συντήρησης των κατοικιών που έχουν αποβιώσει οι εγκλωβισμένοι και που εάν δεν αξιοποιηθούν, εάν δεν συντηρούνται για να μπορούν να τα επισκέπτονται τα παιδιά των εγκλωβισμένων, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τα πάρουν έποικοι και άλλοι για να τα κατοικήσουν. Από τη συμφωνία που έγινε όταν βρισκόταν ο Ταλάτ στη «διακυβέρνηση»  των κατεχομένων, έτσι που να μην μπαίνουν οποιοιδήποτε άλλοι στις κατοικίες των εγκλωβισμένων που αποβίωναν, καταφέραμε να υπάρχουν εκεί οι κατοικίες, αλλά αντιλαμβάνεστε χωρίς καμιά συντήρηση σε κάποια στιγμή θα θεωρηθούν ότι είναι κατεδαφιστέες και θα τις κατεδαφίσουν. Έτσι χρειάζεται κάποια στήριξη όχι για να έχουν τα παιδιά των εγκλωβισμένων εξοχικές κατοικίες, αλλά γιατί υπάρχουν εθνικοί λόγοι να διατηρούνται αυτές οι κατοικίες», πρόσθεσε.

Κατά τη σημερινή συνεδρία, είπε η κα. Κουκουμά έγινε αναφορά και στην ανάγκη παραχώρησης αντίστοιχης προσφυγικής χορηγίας, σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν λειτουργήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι εγκλωβισμένοι ή και επανεγκατασταθέντες να κτίσουν κατοικία και να μπορέσουν να λύσουν το στεγαστικό τους πρόβλημα.

«Έγινε, επίσης, αναφορά στο ρόλο των κοινοταρχών όπου ενώ υπάρχουν ενεργές κοινότητες με κατοίκους, τα ωφελήματα και τα δικαιώματα τους είναι περιορισμένα, ενώ από την άλλη έχουν συγκεκριμένες ευθύνες, να δίνουν βεβαιώσεις, να ελέγχουν κατά πόσο επανεγκατασταθέντες ή εγκλωβισμένοι διαμένουν στα χωριά τους, οπότε αυτή η αρμοδιότητα και αυτή η ευθύνη που έχουν θα πρέπει να αξιολογηθεί διαφορετικά και να μην θεωρούνται ότι είναι απλά κατεχόμενες κοινότητες και δεν χρειάζονται άλλου είδους στήριξη», πρόσθεσε.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι χαιρέτισαν το ότι υπάρχει πλέον νοσοκόμος, «όμως από καιρό ζητούμε ότι θα πρέπει να διοριστεί κοινωνικός λειτουργός».

«Είναι στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι εκεί αλλά και άλλες οικογένειες που επιβάλλεται να υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός για να μπορεί να καθοδηγεί και να στηρίζει στα καθημερινά τους προβλήματα», σημείωσε.

Η κα. Κουκουμά είπε, επίσης, ότι ζήτησαν προγράμματα επιμόρφωσης και απασχόλησης για τους εγκλωβισμένους και όχι μόνο των παιδιών, όπως λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές, για να δίνουν τη δυνατότητα στους εγκλωβισμένους και τις οικογένειες να έχουν κάποια στήριξη.

«Συζητήσαμε επίσης το θέμα της αποζημίωσης που έχει επιδικάσει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία. Την αποζημίωση των 60εκ., και έχουμε ενημερωθεί ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία θέσπισης μηχανισμού κατανομής του ποσού αυτού στους εγκλωβισμένους», συμπλήρωσε.

ΔΗΣΥ

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, σε δηλώσεις του είπε ότι θέλει να χαιρετίσει το γεγονός ότι το κράτος έχει καταθέσει ένα νέο στεγαστικό σχέδιο, «το οποίο προσδοκάει ότι το βασικό ατομικό δικαίωμα των εγκλωβισμένων καθώς επίσης και επανεγκατασταθέντων θα επιχειρήσουμε να το αντιμετωπίσουμε ή να το λύσουμε».

«Πέραν τούτο όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε όλες τις ενέργειες τις οποίες προβαίνουμε , σε όλες τις δράσεις που λαμβάνουμε, σε όλα τα προγράμματα, τα οποία εφαρμόζουμε, θα πρέπει να αναζητήσουμε τη μεγάλη λογική. Το μεγάλο ερώτημα εδώ που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιο είναι το αύριο τόσο για τους εγκλωβισμένους μας όσο και για αυτούς οι οποίοι επανέρχονται να επανεγκατασταθούν;», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική για το αύριο των εγκλωβισμένων.

«Πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει το ελληνικό στοιχείο στο Ριζοκάρπασο, στην Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί όμως αυτό να επιτευχθεί μόνο με προγράμματα, τα οποία δεν έχουν ως μετρήσιμο αποτέλεσμα την ικανότητα των εγκλωβισμένων και των ατόμων τα οποία επανέρχονται πίσω να ανταγωνιστούν, να συναγωνιστούν και να μπορούν να επιβιώσουν με τις δικές τους δυνάμεις. Η πολιτεία δεν στέρησε όλο αυτό το δικαίωμα μέσω των επιδομάτων να έχουν στήριξη, ωστόσο φθίνει ο αριθμός των εγκλωβισμένων μας, επανέρχονται άτομα για επανεγκατάσταση όμως λείπει η αυριανή προοπτική, λείπει η ασφάλεια ότι θα διασφαλιστεί η παρουσία τους και στο μέλλον», κατέληξε.

Πηγή: Philenews/ΚΥΠΕ

Απογευματινές σχολικές δραστηριότητες.

Posted by on Oct 12, 2019 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ, ΝΕΑ | 0 comments

Απογευματινές σχολικές δραστηριότητες.
 Απογευματινές σχολικές δραστηριότητες.
Απογευματινές δραστηριότητες για το Ριζοκάρπασο
  Για πρώτη φορά στην ιστορία των σχολείων του Ριζοκαρπάσου, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, θέτει τον Οκτώβριο σε εφαρμογή πρόγραμμα απασχόλησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με απογευματινές δραστηριότητες όπως Αγγλικά, εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, χορών και Τέχνης. Το κονδύλι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ και έναν χρόνο.

Στο νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο του Ριζοκαρπάσου φοιτούν φέτος 43 παιδιά, δύο περισσότερα από πέρσι και όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου έχει ενώπιόν του αίτημα από οικογένεια με έξι παιδιά για μετεγκατάσταση στην περιοχή. «Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός των παιδιών θα αυξηθεί στα 49 και αυτό είναι ενθαρρυντικό» ανέφερε.

Ο κ. Φωτίου, ο οποίος σήμερα περιόδευσε στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου, μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και αντάλλαξε εισηγήσεις με τους γονείς, εξήγησε στο ΚΥΠΕ ότι το αίτημα της συγκεκριμένης οικογένειας θα εξεταστεί άμεσα και θα της παρασχεθούν διευκολύνσεις για επιστροφή στο χωριό τους, πάντα στα πλαίσια των κανονισμών που υπάρχουν.

Για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, για το οποίο σήμερα θα γίνει ευρεία σύσκεψη, ο κ. Φωτίου εξήγησε ότι ειδική ομάδα θα διδάσκει τα συγκεκριμένα μαθήματα και θα παρέχει πολυεπίπεδη στήριξη στα παιδιά, αλλά θα γίνει και αξιοποίηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών. «Αν οι υφιστάμενοι δάσκαλοι και καθηγητές, για παράδειγμα, θέλουν να εμπλακούν στη διδασκαλία γλωσσών ή χορού, ή της Τέχνης, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον» ανέφερε ο Επίτροπος.

Στη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν οι ανάγκες σε εξοπλισμό και οι κτηριακές επιδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Κάποιες κρίνονται ως επείγουσες, π.χ. πρέπει να αντικατασταθούν όλες οι πόρτες και τα παράθυρα τα οποία έχουν πάθει ζημιές και λόγω των καιρικών συνθηκών. Επίσης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ θα τοποθετηθεί στέγαστρο στο γήπεδο του Γυμνασίου, ενώ ετοιμάζεται παιδότοπος για το νηπιαγωγείο.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Περιδιάβαση στα Κατεχόμενα Γυμνάσια της Καρπασίας

Posted by on Nov 28, 2018 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ, ΝΕΑ | 0 comments

Περιδιάβαση στα Κατεχόμενα Γυμνάσια της Καρπασίας

Ο «Πολίτης» και η ΟΠΑΠ Κύπρου, παρουσιάζουν αυτή την Κυριακή 25 Νοεμβρίου,  μια περιδιάβαση στα κατεχόμενα Γυμνάσια της Κύπρου και στον ρόλο που αυτά διαδραμάτισαν στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό της Μεσογείου. Η περίπτωση των σχολείων της Καρπασίας μπαίνει σε πρώτο πλάνο με εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως της Γιαλούσας να ξεχωρίζουν.

Μην το χάσετε!

Γιατί όποιος γνωρίζει το παρελθόν μπορεί να καθορίσει και το μέλλον, Όσοι δεν μπορέσατε να το προμυθευτεί μπορείτε να το ζητήσετε από τα περίπτερα.

 

 

 

http://politis.com.cy/article/chroniko-i-periptosi-tis-karpasias

 

Aγιασμός για την νέα σχολική χρόνια 2018 – 19, στο κατεχόμενο Pιζοκάρπασο.

Posted by on Sep 26, 2018 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ | 0 comments

Aγιασμός για την νέα σχολική χρόνια 2018 – 19, στο κατεχόμενο Pιζοκάρπασο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

Τελέστηκε χθες (25.9.2018 ), στο Ριζοκαρπασον από τον Επίσκοπο Καρπασιας Θεοφιλέστατο Xριστόφορο, ο καθιερωμένος Αγιασμός για την νέα σχολική χρόνια 2018 – 19.
Kατά το σχολικό έτος θα φοιτήσουν στα σχολεία μας 47 μαθητές εκ των οποίων οι 16 θα φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, 13 στο Δημοτικό και 18 άτομα στο Γυμνάσιο  και Λύκειο.

 

Ευχομαστε στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας καλή και δημιουργική σχολική χρόνια.

Εγγαφή δύο μαθήτριων από το Ριζοκάρπασο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Posted by on Jul 9, 2018 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ, ΝΕΑ | 0 comments

Εγγαφή δύο μαθήτριων από το Ριζοκάρπασο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δυο νέες φοιτήτριες από το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου   στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Tην Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, δυο απόφοιτες του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου έκαναν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα στην Ιατρική Σχολή και στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής τους στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, υποδέχθηκε τις δυο νέες φοιτήτριες στο γραφείο του και τις ευχαρίστησε για την επιλογή τους για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αφού όπως τόνισεο κύριος Χριστοφίδης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα Paideia-News ,

«Τα βιώματα των νέων του Ριζοκαρπάσου είναι από μόνα τους κινητήρια δύναμη δημιουργικότητας. Επιπλέον για τους εγκλωβισμένους η μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο είναι ως πρόκληση μεγαλύτερη, από οποιοδήποτε άλλο νέο του νησιού. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το πανεπιστήμιό σας θα είναι συμπαραστάτης στο καινούριο αυτό ταξίδι της γνώσης και των εμπειριών. Καλή αρχή.».

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτή την περίοδο φοιτούν   5 εγκλωβισμένοι φοιτητές στα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση) και Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ενώ συνολικά έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 εγκλωβισμένοι φοιτητές.

Επίσκεψη Εγκλωβισμένων μαθητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Posted by on Feb 10, 2018 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ | 0 comments

Επίσκεψη Εγκλωβισμένων μαθητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επίσκεψη Εγκλωβισμένων μαθητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στις 22 Ιανουαρίου ολιγομελής ομάδα μαθητών και καθηγητών από το Εξατάξιο Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου φιλοξενήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σ’ ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα , οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης, να παρακολουθήσουν διαλέξεις από τους ακαδημαϊκούς του Ιδρύματος καθώς και μια παρουσίαση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Η επίσκεψη των μαθητών τουΓυμνασίου Ριζοκαρπάσου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε μετά από πρωτοβουλία και επιθυμία των ιδίων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκεφθήκαν 7 μαθητές. Η επίσκεψυ αυτή αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία που προσέφερε, σε όσους συμμετείχαν, συναισθήματα χαράς και συγκίνησης, με όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον.

Υποδεχόμενος και απευθυνόμενος στα εγκλωβισμένα παιδία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους μαθητές αφού όπως τόνισε,

«είστε η συνέχεια της ιστορίας που έγραψαν οι δικοί σας άνθρωποι αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση. Η αγάπη σας για το Ριζοκάρπασο, η επιμονή σας να μην το εγκαταλείψετε, φανερώνει ότι η επανένωση και η ειρηνική συνύπαρξη είναι δυνατή, είναι ευκταία αλλά και εφικτή».

Στη συνέχεια οι μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου γευμάτισαν και συνομίλησαν με τον Πρύτανη στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

27/06/2017 Τελετή Αποφοίτησης Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

Posted by on Jan 12, 2018 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ | 0 comments

27/06/2017 Τελετή Αποφοίτησης Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

Την Τρίτη (27/06/2017) έγινε στο Σχολείο Ριζοκαρπάσου η τελετή αποφοίτησης . Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν ιδιαίτερη η φετινή γιορτή, αφού συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την μέρα ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Στιγμιότυπα από την τελετή αποφοίτησης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

Posted by on Jan 6, 2018 in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ | 0 comments

Ιστορικό Σχολείου

Το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου έχει μακρά και λαμπρή ιστορία. Στις 15 Αυγούστου 1917 η Ιερά Μονή του Αποστόλου Αντρέα, γνωρίζοντας την ανυπολόγιστη αξία της παιδείας και πιστεύοντας ότι αυτή αποτελεί ασφαλή βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί το οικοδόμημα της γένικής αναπτύξεως ενός τόπου, έλαβε την ιστορική απόφαση να ιδρύσει στο Ριζοκάρπασο Ανωτέρα Πρακτική Σχολή.
Η Επιτροπή της Σχολής αποτελέσθηκε από την τότε διαχειριστική Επιτροπεία Αποστόλου Αντρέα με πρόεδρο της τον αείμνηστο οικονόμο της Μονής, Ιωσήφ, και από τον τότε πρόεδρο της Σχολικής Κοινοτικής Επιτροπείας, Σολωμό Φαλά.
Διευθυντής της σχολής διορίστηκε ο Μιχαήλ Κουνάς με ετήσιο μισθό £90.

Οι μαθητές του πρώτου σχολικού έτους 1917 – 1918 ήταν 13, οι ακόλουθοι:
1. Αντώνης Ι. Χατζητάσου
2. Ιδομενεύς Κ. Χατζήλακος
3. Ζαχαρίας Σ. Φαλάς
4. Παταπιός Χριστοδούλου
5. Ιωάννης Παπανικολάου
6. Ιωάννης Α Βούρος
7. Πανάρετος Ιερομονάχου 8. Εφραίμ Ι. Νικήτας
9. Πατάπιος Μάρκου
10. Ζαχαριάς Σ. Οικονομίδης
11. Ανδρέας Ι. Στρόγγολος
12. Νικόλαος Ζ. Καντάρης
13. Ζαχαρίας Ι. Τζιαούρη

Κατά το επόμενο σχολικό έτος 1918-19 η Σχολή λειτουργεί με νέο διευθυντή, τον αείμνηστο Μενέλαο Πάροικο και με 17 μαθητές, 10 στην Α’ και 7 στη Β’ τάξη. Λειτουργεί μέχρι το 1921.

Η Σχολή διέκοψε τη λειτουργία της τα επόμενα 5 έτη. Από το 1926 επαναλειτούργησε οριστικά πια χωρίς διακοπή μέχρι το 1974. Από το 1926 μέχρι το 1930 λειτουργεί με την επωνυμία Ανωτέρα Σχολή Ριζοκαρπάσου με διευθυντή τον Παντελή Ταουσιάνη.

Το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου συνάντησε πολλές δυσκολίες κατά τη μακρόχρονη λειτουργία του. Σκληροί και δύσκολοι οι αγώνες που καταβλήθηκαν από τις εκάστοτε διαχειριστικές επιτροπές του Αποστόλου Ανδρέα, από όλη την κοινότητα του Ριζοκαρπάσου, τους Διευθυντές και καθηγητές, για να φθάσει το σχολείο μέχρι την ολοκλήρωση και την αναγνώριση του από την Ελληνική Κυβέρνηση. Το εξατάξιο κλασικό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου αναγνωρίστηκε ως ισότιμο προς τα Ελληνικά Γυμνάσια παλαιού τύπου με τα εξής Βασιλικά διατάγματα:

13.1.54 (ΦΕΚ 7Τ.Α’) Τάξεις Α’ Β’ Γ’ Δ’
4.1.55 (ΦΕΚ 2Τ. Α’) Τάξη Ε’
17.2.56 (Τ.Α. ΦΕΚ) Τάξη Στ’

Η Ιερά Μονή του Αποστόλου Ανδρέα υπήρξε μέγιστος ευεργέτης του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Από το 1917 μέχρι και το 1961 η Ιερά Μονή κατέβαλλε τους μισθούς των καθηγητών, επιπρόσθετα δε έκτισε και εξόπλισε το κτιριακό συγκρότημα του Σχολείου, μαζί με την Κοινότητα του Ριζοκαρπάσου.

Το 1969-70 ο Καθηγητικός Σύλλογος και η Σχολική Εφορεία αποφάσισαν κατά την επίσημη εορταστική εκδήλωση για τα πενηντάχρονα του σχολείου να ανακηρύξουν την Ιερά Μονή ως ιδρυτή και Μέγιστο Ευεργέτη του Γυμνασίου και να της απονεμηθεί χρυσό μετάλλιο.

Το 1974-75 υπολειτούργησε με καθηγητές που έτυχε να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο Ριζοκάρπασο και με φυλλάδια από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Μαθητές
Από την ίδρυση του Γυμνασίου γίνονται δεκτοί ως μαθητές απόφοιτοι των δημοτικών σχολείων Ριζοκαρπάσου, Αιγιαλούσης και άλλων γειτονικών χωριών όπως από την Κώμη Κεπήρ, το Γεράνι, το Δαυλό, και τον Άγιο Ανδρόνικο. Το σχολικό έτος 1936-37 γράφτηκαν στην Α’ τάξη και τέσσερις Τούρκοι από το χωριό Γαληνόπορνη.
Το 1941-42 γράφτηκαν στην Α’ τάξη και δύο Τούρκοι από τη Γαληνόπορνη. Ο ένας συνεχίζει τη φοίτηση και κατά το έτος 1943-44.

Σχολικό κτίριο
Τα σχολικά έτη 1917 μέχρι το 1921 η Σχολή στεγαζόταν στην οικία του Παναγή Πεκλιβανά, βορειοανατολικά του ναού του Αγίου Συνεσίου.

Το 1926-27 λειτουργεί σε δωμάτιο που παραχωρήθηκε από την εκκλησία του Αγίου Συνεσίου, το λεγόμενο «Τσαμπρίν».

Το 1927-28 η σχολή μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο δωμάτιο που παραχωρήθηκε από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Από το 1928 μέχρι το 1944 λειτουργεί σε κτίριο του Αποστόλου Αντρέα.

Από το 1951 μέχρι το 1954 λειτούργησε σταδιακά στο ιδιόκτητο κτίριο του Γυμνασίου, το οποίο κτίστηκε με τη βοήθεια της Ιεράς Μονής Αποστόλου Αντρέα και της κοινότητας Ριζοκαρπάσου.

Διευθυντές
1917 – 1918: Μιχαήλ Κούμας
1918 – 1919: Μενέλαος Πάροικος
1919 – 1921: Κώστας Καπλάνης
1921 – 1926: δεν λειτούργησε η Σχολή
1926 – 1930: Παντελής Ταουσιάνης 1930-1966:Ζαχαρίας Κουλίας
1966 – 1971: Μόδεστος Σαμάρας
1971 – 1972: Κωνσταντίνος Καποδίστριας
1972 – 1973: Πάνος Λεβέντης
1973 – 1974: Πάνος Λεβέντης και Αντώνης Λοiζίδης
1974 – 2004: Δεν λειτούργησε κανένα σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης
2004 – 2007: Ξένια Ταουσιάνη Αρχοντίδου
2007 – 2008: Χρίστος Βαλέρκος
2008 – 1012 Λυσάνδρου Λούση